Reference:

  1. Tousson, E., El-Moghazy, M., Massoud, A., El-Atrash, A., Sweef, O., i Akel, A. (2016). Fiziološke i biokemijske promjene nakon injekcije boldenona kod odraslih kunića. Toksikologija i industrijsko zdravlje, 32(1), 177-182.
  2. Milhorn, HT (2018). Anabolička steroidna ovisnost. U Poremećaji uporabe tvari (str. 179-185). Springer, Cham.
  3. Bueno, A., Carvalho, FB, Gutierres, JM, Lhamas, CL, Brusco, I., Oliveira, SM, & Andrade, CM (2017). Utjecaj doze i vremena izlaganja boldenona i stanazolola kod upalnih markera, oksidativnog i nitroznog stresa i histopatoloških promjena u testisa štakora. Theriogenology, 90, 101-108.
  4. Kalmanovich, E., Leitman, M., Vered, Z., & Blatt, A. (2014). Androgeni-anabolički steroidni (Boldenone) zlostavljanje kao uzrok dilatirane kardiomiopatije. Časopis opće prakse.