The Ultimate Guide to Exemestane za liječenje raka dojke u žena

Reference

Goss, PE, Ingle, JN, Alés-Martínez, JE, Cheung, AM, Chlebowski, RT, Wactawski-Wende, J., ... i Winquist, E. (2011). Exemestane za prevenciju raka dojke kod žena u postmenopauzi. New England Journal of Medicine, 364(25), 2381-2391.

Yardley, DA, Noguchi, S., Pritchard, KI, Burris, HA, Baselga, J., Gnant, M., & Melichar, B. (2013). Everolimus plus eksemestan u postmenopauzalnih bolesnika s HR + rakom dojke: BOLERO-2 konačna analiza progresije bez progresije. Napredak u terapiji, 30(10), 870-884.

Pagani, O., Regan, MM, Walley, BA, Fleming, GF, Colleoni, M., Lang, I., ... i Ciruelos, E. (2014). Adjuvant eksemestan sa supresijom jajnika u premenopauzalnom raku dojke. New England Journal of Medicine, 371(2), 107-118.